บริการ Cutie Club มีค่าบริการ 5 บาทต่อข้อความ
โดยท่านจะได้รับวันละ 2 ข้อความ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่รวมค่าเชื่อมต่อ INTERNET)
ยกเลิกบริการพิมพ์ STOP 01 ส่งมาที่ 4590200
สอบถามโทร 02 – 5134779 จ-ศ 9.00-17.00น.
บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป